Předchozí
šipka vlevo
Následující
šipka vpravo
Zavřít Přesunout

Reklamační a storno podmínky


Jak postupovat v případě, že byla zaslána SMS a inzerát není na VIP

1. Zašlete nám mail, který bude obsahovat

  • přesné znění odeslané SMS
  • přesný datum a čas odeslání SMS
  • telefonní číslo, ze kterého byla SMS odeslána
  • číslo inzerátu který měl být na VIP zařazen


2. Pokud platbu identifikujeme podle kódu zaslaného v SMS, pošleme Vám mail obsahující heslo, prostřednictvím kterého je možné inzerát na VIP zařadit. případně Znáte - li heslo vygenerované systémem PremiumSMS (zobrazované v obrazovce spolu s kódem, ktery zasíláte v SMS - viz. obrázek), pak postupujte prosim nasledujícím způsobem:

  • Jdětete znovu do inzerátu, který chcete zařadit na VIP
  • Pokračujte stejně, jako v předchozím připadě, pouze místo tlačitka "Pokračovat" pod textem "Ješte nemám kód a heslo" stisknete odkaz "Již jsem zaslal SMS s kódem..."
  • Vyplníte kód (kód = 6 znaků zaslaných v sms za slovem DEN) a heslo
  • Stisknete Odeslat a po ověření Aktivovat..


BEZ PŘESNÉHO ZNĚNÍ SMS (TEDY KÓDU) NENÍ MOŽNÉ PLATBU DOHLEDAT A REKLAMACI NEVYŘÍDÍME. JE TO STEJNÉ JAKO JÍT REKLAMOVAT ZBOŽÍ BEZ PARAGONU.Storno VIP inzerce

Veškeré služby na serveru jsou plně on-line a k připisování kreditů i zařazování inzerátů na VIP pozice dochází automaticky. U zařazení inzerátu na VIP na dobu 2 dny a kratší není možné tuto akci stornovat. Při zařazení na dobu delší je možné požádat o storno VIP inzerce, a to nejpozději v den zařazení inzerátu. První dva dny však stornovat nelze, stejně jako nelze stornovat jakoukoli VIP inzerci placenou pomocí SMS zpráv. V žádném případě však nejsou inzerentovi vraceny peníze, pouze se mu o příslušnou částku navýší jeho kreditní konto, ze kterého může platit další VIP inzerci a další služby na serveru.Reklamace VIP inzerce

V případě, že došlo k online nákupu VIP inzerce a inzerát se na VIP neposunul, je nutné kontaktovat administrátora serveru. V mailu je nutné uvést co nejpřesnější datum a čas, kdy k pokusu o zařazení došlo, způsob platby a číslo inzerátu, kterého se nákup týkal. V případě platby přes SMS je nutné ještě uvést přesné telefonní číslo, ze kterého byla SMS zaslána a údaje identifikující platbu, tedy kód zaslaný v SMS a heslo, které bylo uvedeno vedle kódu. V případě platby pomocí platební karty či jiného platebního systému (PayPal, Moneybookers...) nám prosím zašlete doklad o provedené platbě vystavený těmito společnostmi, který od nich VŽDY po úspěšné platbě dostanete v elektronické podobě. Bez těchto údajů není možné platbu identifikovat a reklamace nebude uznána. Po ověření těchto údajů bude inzerát na VIP zařazen ručně.Žádost o vrácení zakoupených kreditů

Každý uživatel má právo požádat o vrácení zakoupených a nevyčerpaných kreditů nad částku 100Kč. Kredity budou vráceny na základě e-mailové žádosti a zaslání dokladu o zaplacení (vystaveného platební společností, nebo výpis z účtu). Kredity je možné vrátit pouze na bankovní účet. V žádném případě nezasíláme peníze složenkou či jinou cestou. Taktéž není možné proplatit kredity, které se automaticky připisují používáním serveru. Před vyplacením kreditů bude majitel účtu žádán o identifikaci.

Kredity po zrušení registrace

Postup vrácení kreditů po zrušení registrace je stejný jako v předchozím bodu. Majitel účtu bude žádán o identifikaci a budeme žádat i doklad o zaplacení. Pokud bude registrace zrušena pro závažné porušení pravidel serveru, dobrých mravů či kvůli rozporu se zákony ČR, veškeré kredity propadají a nebudou vráceny.Reklamace nepřipsání kreditů

Pokud nebudou po úspěšné platbě kredity automaticky připsány, je nutné kontaktovat administrátory serveru pomocí mailu, který musí obsahovat co nejpřesnější datum a čas, kdy došlo k platbě, login uživatele a taktéž doklad o zaplacení vystavený společností, přes kteru platba proběhla a který je VŽDY doručen elektronickou cestou a bez kterého není možné platbu identifikovat a reklamace nebude uznána. Po ověření těchto údajů budou kredity připsány ručně.